Gutteskoler gjennom historien

12949218455_4b6e027926Religiøse gutteskoler

Den kristne tro har alltid vært sterk i Norge – den lutheranske holdningen til hardt arbeid og minimalt jåleri har hjulpet nordmenn med å bygge et sterkt land, en sterk nasjon som står på stødige ben og ser lyst inn i fremtiden. Religiøse gutteskoler har eksistert i Norge gjennom nesten ett tusen år, men det hele startet med en av de mest kjente skolene per dags dato – nemlig Oslo Katedralskole. Dette er den eldste skolen i Norge, den strekker røttene helt tilbake til 1291! Her har Stortinget holdt møter like etter uavhengighetserklæringen, mens bygningen som vi kjenner den i dag sto klar i 1902. Oslo Katedralskole er fortsatt en av landets mest populære videregående skoler, selv om den ikke lenger er en ren gutteskole. Det har også eksistert franske gutteskoler, jødiske gutteskoler og mange andre religiøse skoler i Norge gjennom tiden. I dag er kun de ytterst få igjen, mest på grunn av den falmende interessen for Gud og kristen lære generelt. Dagens foreldre vil heller ikke sende barna sine på skoler som skiller gutter fra jenter, siden utallige studier har vist at dette ikke er godt for barnas psyke. Religiøse gutteskoler har hjulpet Norge og nordmenn gjennom tidene, de har styrket nasjonen og vært bærere av viktig informasjon, men med unntak av ”Katta” og et par mindre skoler, er deres tid omme. Fremtiden ser lys ut, men man får ei heller glemme fortiden!

Almene gutteskoler

Gutteskoler var nærmest den eneste typen skoler som eksisterte i Norge noen få århundrer siden. Jenter var for det meste uutdannede, da deres ”plass i livet” uansett var på kjøkkenet eller med barna. Guttene som før eller siden skulle ut i arbeid for å tjene penger til familien, måtte derimot ha så høy utdanning som mulig. Man kunne gjerne spare penger i generasjoner for så å sende ett av sine barn til en skikkelig skole – dermed var det duket og klart for gutteskolenes oppstandelse i Norge. En av de mer kjente gutteskolene i Norge er Hartmanns pensjonatskole, som ble grunnlagt helt på slutten av 1800-tallet. Hit kom gutter fra både fjernt og nært for å delta i den moderne undervisningen og få akkurat den kunnskapen man behøvde på den tiden. Man hadde også Garnisonskolen for de mer privilegerte guttene og skolen i det Ankerske Arbeidshus, dit fattige familier kunne sende sine sønner for en mindre slant. På den tiden hadde man også gutteskoler rundt omkring i landet som etter dagens standard heller virker som fengsel – dette kan for eksempel sies om Geitmyra skole i Kristiania, som var en kommunal tvangsskole. Hit ble gutter fra hele landet sendt og holdt bak piggtråd for å holde dem borte fra den kriminelle underverdenen som blomstret opp i større byer. Almene gutteskoler ble med tiden et vanlig syn i Norge, og de aller fleste unge menneskene fikk den utdanningen de behøvde. Pikeskoler dukket også opp og tilbød jentene et bredt utvalg av studiemuligheter. Nå er det lenge siden rene gutte- og jenteskoler var vanlig – den siste rene gutteklassen gikk ut av Halden gutteskole i 1970!

Privacy Policy