Fengslet på Bastøy

674739-prison-basty-situee-ile-alluresMed humanøkologisk tenkning og teori drives Norges største lavsikkerhetsfengsel på idylliske Bastøy. Nordre del av Bastøy med badestranden Nordbukta har fortsatt status som friområde, ellers disponerer fengslet hele øya til soning.

«Heldig» er de «uheldige» som kommer hit. Fengslet drives som et lite økologisk øysamfunn hvor nesten alle samfunnets fasiliteter er til stede. Øysamfunnet har egen kirke, butikk, informasjonskontor og bibliotek. Her finnes også NAV-kontor, skole, helsetjeneste, eget kaianlegg med fergedrift (rederi) og et eget fyrtårn som kan leies ut til mindre møter og konferanser.

De soningsdømte på Bastøy må selv søke om å få sone på øya i Oslofjorden som i hovedsak huser endringsvillige, langtidsdømte fanger med en gjennomsnittsdom på 5 år. Straffegjennomføringsseksjon på Bastøy vurderer søknadene ut i fra sammensetningen av fanger, type kriminalitet og rømningsfare med mer. Søkerne må være villige til å bidra i driften enten på kjøkken, i butikk, teknisk, maritim eller på landbrukssiden i øysamfunnet. Fengslet har plass til 115 soningsdømte.

Skal du jobbe på Bastøy må du være over 20 år og ha plettfri vandel. På øya jobber sosionomer, ruskonsulenter, jurister, økonomer og kontorpersonale i tillegg til fengselsbetjenter og fagarbeidere.

Fengslet har hatt drift på Bastøy siden 1971. Fra 1900 til 1970 huset Bastøy skole for «forsømte barn og ungdommer» i hovedsak unge gutter med atferdsproblemer.

Privacy Policy