Bastøy – Norges flotteste fengsel?

Midt i Oslofjorden mellom Horten og Moss ligger kanskje Norges flotteste fengsel. Dette er et lavsikkerhetsfengsel som i 2007 også ble verdens første humanøkologiske fengsel. Men er det virkelig sant at fangene kun soler seg eller koser seg i badstuen under soningstiden sin?

Bastøy har aldri hatt noe positivt rundt seg. Da staten kjøpte Bastøy i 1898 ble det raskt bestemt at øya skulle bli brukt som skolehjem for gutter som enten var foreldreløse eller hadde gjort kriminelle handlinger. De første elevene kom til øya i 1900 og resten er faktisk en noe tragisk historie. I dag er det et fengsel på øya som er underlagt Kriminalomsorgen region sør og grunnpilarene for fengselet er økologi, humanisme og ansvarsutvikling. Kanskje skjer det faktisk noe positivt på Bastøy i dag allikevel?

Et annerledes fengsel

 

Da guttehjemmet ble nedlagt i 1970 ble bygningene på øya brukt til vernehjem for arbeidsuføre og alkoholikere som var bostedsløse. Dette vernehjemmet ble nedlagt i 1983 og året etter ble bastöy1øya brukt til fengsel for å redusere soningskøen, spesielt i Oslo Kretsfengsel. Dette var opprinnelig et midlertidig tiltak, men i 1988 ble altså Bastøy Fengsel selvstendig og har vært åpent siden. Fengselet blir ofte omtalt som Norges svar på Alcatraz, men soningsforholdene er nok så langt unna det kjente amerikanske fengslet vi kan komme. Bastøy fengsel er en åpen anstalt hvor fangene dyrker sin egen mat, driver økologisk gårdsdrift og de 120 fangene som soner der har også en egen fotballbane, tennisbane og selvfølgelig en egen strand. Avstanden inn til fastlandet er omkring 3 kilometer. Selv om det er få fanger som ønsker å rømme fra øya var det en fange som klarte å komme seg over til fastlandet ved hjelp av et surfebrett og en lekespade sommeren 2015.

NAV kontor og kirke

På øya Bastøy er det 80 bygninger som er en del av fengselet. Her finnes det både et eget NAV-kontor og en kirke. Her får de innsatte muligheten til å ta kurs innenfor landbruk og håndverk, noe som kan komme godt med når soningen er over. Fangene får også mulighet til å gjøre seg ferdig med videregående utdanning eller høyskole- og universitetsutdannelser. Alle fangene må ut i arbeid og for de som trodde at fangene kan ligge i sola hele dagen, som media ofte fremstiller denne åpne anstalten, tar feil. Her må man opp klokken 6 hver morgen og arbeidet venter fra klokken 08:00, gjerne før for de som jobber med fjøs og husdyrstell. Klokken 23:00 må alle fangene være i seng. Fengslet på Bastøy har fått en enorm interesse fra både media og forskere som ønsker å vite mer om hvordan man driver et humanøkologisk fengsel og hvordan dette påvirker fangenes soningstid.

Privacy Policy